تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

دستاوردها

تقویم دانشگاه

 • ۲۳ اردیبهشت
  روز جهانی پارکینسون
 • ۲۵ اردیبهشت
  روز جهانی خانواده
 • ۲۷ اردیبهشت
  روز جهانی فشار خون
 • ۱۰ خرداد
  روز جهانی بدون دخانیات